Kara za brak urządzenia VIATOLL

Po wjechaniu na autostradę A4 zostałem zatrzymany przez Inspekcją Transportu Drogowego za brak urządzenia VIATOLL. Nie wiedziałem, iż należy uiścić dodatkową opłatę. Czy mam szanse na skuteczne odwołanie ?

 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

 

Zgodnie natomiast z art. 13k Ustawy o drogach publicznych za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym za który pobiera się opłatę elektroniczną bez uiszczenia tej opłaty wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł. Do kontroli uiszczenia opłaty elektronicznej oraz nałożenia kary uprawnieni są: funkcjonariusze Policji, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych, funkcjonariusze Straży Granicznej.

 

Kierujący pojazdem uniknie odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że uiścił opłatę elektroniczną w inny sposób niż poprzez pobór elektroniczny ( art. 13k ust. 3 ). Odstąpienie od nakładania kar pieniężnych w tej sytuacji podkreśla ich istotę sprowadzającą się do wymuszenia uiszczania opłat. Reasumując, kierującego pojazdem nie można ukarać, jeżeli zdoła udowodnić, że opłata elektroniczna została uiszczona zarówno poprzez pobór elektroniczny, jak i pobór niewykorzystujący jednej z technologii elektronicznych.

 

W świetle przepisów prawa niestety nałożona kara jest uzasadniona, po analizie przesłanej decyzji nie widzę również powodu do jej uchylenia z względów formalnych. Zgodnie z przepisami „nieznajomość prawa szkodzi” i nie jest to usprawiedliwienie dla nie wniesienia opłaty w systemie VIATOLL.

 

W mojej ocenie nie ma możliwości skutecznego wniesienia odwołania od wymierzonej kary.